תנאי שימוש ורכישה באתר

תנאי רכישה
אתר סטוק קרטון, בכתובת האינטרנט www.stockarton.co.il (להלן – האתר) הנו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים: אריזות קרטון, קרטונים למעבר דירה ומשרד, מובילים, וחומרי אריזה  וכיו'ב (להלן – השירותים).
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ולשון יחיד – גם בלשון רבים משמע.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והוא מסכים להוראותיו, וכניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו.
תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע, אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו (להלן – רכישה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1.    ניתן אישור בפועל לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
1.1  ניתן לשלם בהעברה בנקאית והמוצר יסופק עם פירעונה.
2.    המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
3.    המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
4.    הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מדיניות שירותים ומחירים
מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. למען הסר ספק, כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שבוצעה לפני השינוי.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת אריזות קרטון וחומרי אריזה המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן באפיון/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית, ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר החברה תיצור קשר עם הרוכש בתוך 2 ימי עסקים ממועד ההזמנה ותודיע על העדר זמינות במלאי, משלוח שאר הפריטים לא יעוכב בשל כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.
החברה תספק את המוצרים שנרכשו לכתובת אשר צוינה בעת ביצוע ההזמנה, המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך שבעה ימי עסקים (שאינם ימי שישי שבת ואו חגים ומועדי ישראל), ממועד השלמת ההזמנה וקבלת התשלום המלא. מוצרים לאיסוף עצמי של הלקוח יהיו זמינים במשרדינו בתוך 1 ימי עסקים. החברה לא תהא אחראית בגין איחור במועד אספקה הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה. המשלוח נעשה באמצעות גופי משלוח ודיוור ועפ"י הכללים השגורים בגופים אלה. החברה לא תהא אחראית למוצר לאחר מסירתו לדיוור/משלוח.
מחירי המשלוח הינם כמפורט מטה וכוללים גם את עלות האריזה והביטוח על המוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו בשום מקרה.

איסוף עצמי של הטובין הנו ללא חיוב בדמי משלוח ויעשה בתיאום מראש עם החברה, איסוף המוצר נעשה  בכתובת : קבוצת שילר (בימים א' עד ו' בתיאום מראש) משלוח באמצעות חברת הובלות יעשה בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו במהלך הקניה, בהתאם ליעד המשלוח, המחירים למוצרים באתר כוללים אפשרות בחירה ביעד משלוח.

מחירי המשלוח אינם כוללים מע"מ:
איסוף עצמי של מוצרי האריזה – ללא חיוב במשלוח.
קרטונים (קרית גת – חדרה) אספקה עד 10 ימי עסקים להזמנות שיכנסו עד שעה 1200 (פרט לחריגים, לא כולל משטחים): 69.00₪
קרטונים (ב"ש- קרית גת, חדרה-עכו) אספקה עד 10 ימי עסקים להזמנות שיכנסו עד שעה 1200 (פרט לחריגים, לא כולל משטחים): 89.00₪
קרטונים (אילת- ב"ש, עכו-קרית שמונה,ים המלח,כביש הבקעה, מעבר לקו הירוק) אספקה עד 10 ימי עסקים להזמנות שיכנסו עד שעה 1200 (פרט לחריגים): 149.00₪
מזוודות, אספקה עד 10 ימי עסקים להזמנות שיכנסו עד שעה 1200 (פרט לחריגים): 99.00₪
משלוח משטח- אספקה עד 10 ימי עסקים להזמנות שיכנסו עד שעה 1200 (פרט לחריגים): 249.00₪.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי חשבון PayPal, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו, פרטי הלקוח לא יעברו לצד ג' אלא אם מתחייב עפ"י חוק.

תשלום בגין השירותים
כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות PayPal  וכרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה, ואו ניתן לשלם בהעברה בנקאית ואו אפליקציית ביט/פאיבוקס והמוצר יסופק עם פירעונה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.
מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים: ב- "עלויות משלוח" ו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

ביטול פעולות על ידי הרוכש ניתן לבטל רכישה 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, במקרה בו ההזמנה נשלחה לרוכש, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר תחול על הרוכש. את המוצר ניתן להחזיר למחסן שבכתובת קבוצת שילר  (בימי א-ה בשעות 10:00-16:00 ובתיאום מראש).

הודעה על ביטול רכישה תימסר למרכז הטלפוני של החברה (0544-599011) ותשלח במקביל בכתב באמצעות דואר אלקטרוני.
החברה תגבה דמי ביטול בסך 15% או 100 ₪ מערך העסקה, הנמוך מבניהם.

מדיניות החזרות
ביטול רכישה, הזמנה של כל מוצר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהזמנה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש, בטול עסקה והשבת המוצר, שלא בגין פגם או אי התאמה תתאפשר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה ובתנאים הבאים: ו
1. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזה המקורית.
2. המוצר נטול פגם ולא נעשה בו כל שימוש.
3. חשבונית/קבלה על המוצר תצורף למוצר.
4. לאחר תאום טלפוני ועל פי תנאי החוק להגנת הצרכן ותקנותיו.
האחריות להחזרת המוצר למחסני החברה שבכתובת קבוצת שילר  (בימי א-ה בשעות 10:00-16:00 ובתיאום מראש), מוטלת על הרוכש. דמי המשלוח לא יוחזרו בכל מקרה, בנוסף יגבו דמי ביטול בסך 100 ₪ מערך העסקה. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

הגבלת אחריות
המוצרים הנמכרים באתר www.stockarton.co.il   נמכרים כמו שהם, כל מידע המוצג באתר  לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לחברה ע"י ספקים ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה. באם נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את החברה.
החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף אשר נגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה, אך לא ייתפס בבית משפט במקרה של נזק פיזי כתוצאה משימוש במוצר, על הרוכש לעשות שימוש סביר בכל פריט ומוצר, כזה התואם את הוראות השימוש, ובהתחשב בהגבלות, באזהרות ככל שצוינו, לרבות בנוגע לתנאי אחסון, תנאי הסביבה, אופן השימוש ותכיפותו. על החברה לא תוטל בשום מקרה כל חבות או אחריות ישירה או עקיפה בגין כל נזק שיגרם לרוכש ו/או למי מסביבו כתוצאה מפועלו שלא בהתאם למתחייב מתקנון זה.

החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של אריזות קרטון, קרטונים למעבר דירה ומשרד, מובילים, וחומרי אריזה. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו תקין (להלן – המוצר פגום), זכאי הרוכש לפנות אליה, ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם אריזות קרטון, קרטונים למעבר דירה ומשרד, מובילים, וחומרי אריזה, ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
באתר מוצגים מוצרים מלווים בתמונות להמחשה בלבד. החברה עושה כל מאמץ להראות באופן מלא וברור את המידע הרלוונטי אודות המוצר המוצע וע"י מידע אשר סופק ע"י היצרן. ליד הפריטים המוצעים למכירה מוצג המחיר בשקלים הכולל מע"מ עפ"י חוק. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל באחד מבתי הדין אשר ברחובות.

שירות לקוחות
לחברה מחלקת שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות עבודה 10:00-14:00 בימים א`-ה` למעט חגים ומועדי ישראל, לפי פרטי ההתקשרות המוצגים באתר תחת "יצירת קשר" בדואר אלקטרוני או בטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח ללקוחותיה מידי פעם עדכונים וחדשות רלוונטיים באמצעות דיוור במייל, אלא אם הרוכש יודיע בכתב בדואר אלקטרוני שלא לעשות כן ותבקש לגרוע את שמו מהמאגר.

דילוג לתוכן