מחזור אריזות קרטון ומוצרי נייר

מחזור אריזות קרטון ומוצרי נייר


על לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות, משנת – 2011  אריזה היא חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר והוא אחד מאלה:

  • אריזת מכירה – אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה.
  • אריזה קבוצתית – אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה.
  •  אריזת הובלה – אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או במים.


"עודפי" אריזות קרטון ומוצרי נייר
"עודפי" אריזות מורכבת מאריזות לאחר השימוש למטרה שלשמה יועדו בראשונה, או אריזות רב-פעמיות לאחר השימוש החוזר בהן. "עודפי" הקרטון ומוצרי הנייר מהווים  כ-חצי  מכל נפח האשפה הנאספת בארץ. תעשיות רבות (כללית, מזון, פלסטיק, טקסטיל ייצוא, הייטק וכיו"ב) מרכזי שיווק ושירותים, ומשקי הבית הפרטי משתמשים במוצרי הקרטון לאריזה ושינוע ודאי חשים בזאת השכם וערב. כניסתו של חוק המחזור וחיזוק התודעה הציבורית לנושא איכות הסביבה, והרצון "לקיימות" למען הדורות הבאים, מחזקים את הצורך בפינוי כמויות ענק של אריזות קרטון ומוצרי נייר מאזורי תעשיה, מרכזים מסחריים, ושכונות מגורים. להלן דוגמאות למוצרים שנאספים: קלסרים מחברות, עיתונים ספרים, אריזות קרטון מתעשיות שונות.

חברות למחזור אריזות קרטון ומוצרי נייר מעמידה לרשות הציבור במדינת ישראל מערך פינוי ושינוע מתקדמים, משאיות הובלה אוספות את  אריזות הקרטון ומעבירות אותן לתעשיית המחזור, בתהליך עיבוד והפרדה נייצר נייר ממוחזר בגלילים, הנייר ישונע למפעלי קרטון גלי לייצור אריזות קרטון לשינוע מוצרי תעשיה מזון וחקלאות.
במשקי הבית הפרטי, כמות האיסוף קטנה וההשקעה גדולה, אריזות הקרטון ומוצרי הנייר מרוכזים בנקודות האיסוף במרכזים מסחריים ואו במרכז השכונה, יחד עם זאת, המשרד להגנת הסביבה ומפעלים למחזור אריזות קרטון ומוצרי נייר מושקעים תקציבים נעשות פעולות שונות כדי לעודד את הציבור למחזר נייר וקרטון.

בתעשייה ומסחר– התחום מפותח הושקעו משאבים לעידוד המחזור ובציוד לאיסוף אריזות הקרטון ומוצרי הנייר, כגון: מתקנים ריכוזיים מתקן לריכוז אריזות קרטון בתפזורת מהתעשייה והמסחר, המתקן מודולרי ונוח לשימוש ומאפשר ריכוז קרטון גלי, חבוקות (בלות) במודל זה ניתן להקטין את נפח האשפה משמעותי, ובכך לצמצם את שטחי אחסנה, דחסניות מערכת לדחיסת אריזות קרטון בבית הלקוח. מכולות משאיות המפנות את אריזות הקרטון ומוצרי הנייר ממשקי הבית הפרטי, שכונות מגורים חנויות מזון ופרמים, מרכזים מסחריים, השוק המוסדי שכולל מפעלים בתי מלון ובתי הבראה, בתי אבות וכיו"ב.

תחום "הקיימות" – החינוך הסביבתי הינו אבן דרך ויסוד בחברה דמוקרטית, על חינוך סביבתי חייבים לפתח צדק ושיתוף, שהעבר ההווה והעתיד שייך לכולנו ולדור הבא, ולא של קבוצות אינטרסים המשתלטים על חיינו מאינטרסים כלכליים. החינוך לקיימות מחזיר לנו את עולמנו, אחריות של כולנו למען כולנו למען הדור הבא, החל מהגנים ובתי ספר יסודי משרד החינוך מטמיע את המודעות למחזור והפרדה של אריזות קרטון ומוצרי נייר.

מרכז השלטון המקומי – ראשי רשויות המקומיות קיבלו לאחרונה מכתב אישי מהשר להגנת הסביבה בדבר אחריות הרשות המקומית ליישום חוק האריזות, הקורא להם לשתף פעולה וליישם את החוק.
 
ייצור קרטון חדש
במפעל נייר בארץ (מפעלי נייר חדרה) ובעולם במאות אתרים נאספים "עודפי" אריזות קרטון ומוצרי נייר שעברו תהליך של מיון ודחיסה לקוביות, ועל ידי מלגזה  מועברים למכלי מים, בהם מרסקים נייר ישן בתוך מים ליצירת עיסה נוזלית, חומר הגלם, אריזות קרטון ומוצרי נייר מתפרק לסיבים, העיסה אשר נפרשת בשכבה דקיקה על רשת לייבוש, בתום הייבוש ניתן לקלף נייר מן הרשת – זהו הנייר הממוחזר, בכל פעם שהנייר עובר את תהליך המחזור, סיבי הנייר מתפרקים, ואיכות הנייר יורדת. גורמים נוספים שמפחיתים את איכות הנייר הממוחזר הם: הדיו עמו כותבים או מדפיסים על הנייר, וציפוי מבריק מכל סוג. נייר ממוחזר מאיכות נמוכה משמש למוצרים אשר דורשים איכות נייר נמוכה יותר, או שהוא מעורבב עם נייר חדש כדי להעלות את איכותו, חלק ממפעלים לייצור נייר ברחבי העולם ממוחזר מוסיפים תאית, בקרב מומחים קיימים גם מתנגדים למחזור "עודפי" נייר והקרטון, לטענתם, מחזור הנייר צורף מים רבים והשקעה באנרגיה לא פחות מייצור נייר מתאית עץ, וכמו כן איכות הנייר הממוחזר פחותה.        על כן הם מציעים להשתמש רק בנייר בתולי הנקרא KRAFT ולהימנע מאסוף "עודפי" קרטון ומוצרי נייר ולמחזרה, הבעיה שנובעת מכך קשורה לעובדה ששימוש בתאית בתולית כרוך בכריתת יערות  המאיצה את התחממות כדור-הארץ. אחד משלבי תהליך מחזור קרטון ומוצרי הנייר הינו הלבנה, ומטרתה להשיב לנייר את "הצבע" הלבן ולאפשר לו לשמש כמשטח יעיל לכתיבה ולהדפסה. תהליך ההלבנה נעשה על ידי חומרים כימיים שונים (כלור במרבית המקרים), המזהמים את האוויר והאדמה.

לאחר שייצרנו גלילי נייר ממוחזר ברוחב של תשעה מטר, חום ולבן, מועברים הגלילים באמצעות מערכת הרמה והנפה למפעל הגילול והחיתוך, מכונה זו מגלגלת לאחור את גליל הקרטון ומגלגלת אותו שוב על טבור אחר ומקבלים  גלילי נייר התואמים את מידות המקרגלים. גלילים אלה מועמסים על משאיות ומוסעים אל עבר מפעלים לייצור קרטון.

במפעלים משונעים הגלילים למקרגל שמייצר לוחות קרטון במספר שכבות, תהליך הייצור כולל מעבר בקיטור הדבקה וחיתוך לפי מידה, פלטות הקרטון מודפסות נחתכות ומודבקות בהתאם לתכנית העבודה ומהם מיוצרים אריזות בגדלים שונים.

שתף את המאמר